Delo na domu

Honorarno delo, je oblika delovnega razmerja, ki se v nekaj malenkosti razlikuje od redne zaposlitve. Razlikuje se po delovnem času, saj se honorarno delo izvaja nekaj ur dnevno oz tedensko, zaradi ne obsežnega dela, pri katerem je potrebno delati 8 ur na dan. Seveda je tudi razlika v tem, da honorarnemu delavcu ne pripadajo od prevoza, delovne dobe, zavarovanja do dopusta itd – tako imenovane »ugodnosti«, ki jih redno zaposlena oseba prejema.

delo na domu
Pisanje člankov, prevajanje, oblikovanje spletnih strani, lektoriranje, programiranje,… so dela, ki jih lahko opravljamo iz domačega naslanjača.

Delovno razmerje je med delavcem ter delodajalcem v večino razmerah sklenjeno po raznih pogodbah kot so: avtorska pogodba, preko podjemne pogodbe oz pogodbe o delu, možnost sklenitve delovnega razmerja z delodajalcem je tudi če ima delavec odprt s.p. ali pa opravlja delo preko študentskega servisa.
Sami razlogi opravljanja honorarnega dela, se od osebe do osebe razlikujejo. Ko pa iščete možnosti honorarnega dela, je pri vsakemu ponudniku – oglasu honorarnega dela pripisano, kako obsežno je delo ali pa gre celo za sezonsko oz priložnostno delo, kamor se dela po potrebi oz delavec opravlja delo v prostem času nekaj krat tedensko ali celo mesečno.

Najbolj znana oblika honorarnega dela je seveda študentsko delo, kjer študentje opravljajo različna dela z namenom dodatnega zaslužka, ki jih opravljajo preko leta. Z le tem zaslužkom skušajo preživljati, vsem študentom pa je skupno le tl to, da pridobijo delovne izkušnje za nadaljnjo iskanje redne zaposlitve.

racunalnik-delo-na-domu
Računalnik je nujna oprema za delo od doma.

S to obliko dela pa se srečujejo tudi sami upokojenci, kateri želijo aktivno preživljati svoj prosti čas ter jim zdravje dopušča. Delo prav tako opravljajo prek avtorskih ali podjemnih pogodbah.

Sledijo jim delavci oz zaposleni, ki seveda poleg redne zaposlitve želijo pridobiti oziroma zaslužiti nekaj dodatnega denarja. Nekaterim celo honorarno delo pripomore, da se prebijejo iz meseca v mesec , drugim pa pomaga pri iskanju redne zaposlitve oz premagovanju obdobja brezposelnosti.

Zaposleni pa, ki želijo opravljati poleg redne zaposlitve še honorarno delo, naj dobro preberejo zaposlitveno pogodbo z delodajalcem, predvsem tisti del o konkurenčni klavzuli ali je potrebno pridobiti soglasje delodajalca oz ga je potrebno obvestiti, da boste pričeli z honorarnim delom pri drugem proizvajalcu.

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *