DELO OD DOMA

Dodaten zaslužek

zaslužekKo se nam ponuja možnost za dodaten zaslužek izven delovnega razmerja, torej honorarno delo,  obstaja več možnosti da se zaslužek izplača. Če bomo imeli redne mesečne prilive skozi daljše časovno obdobje se nam splača odpreti popoldanski s.p. Če temu ni tako, obstajata še možnosti podjemne ali avtorske pogodbe. Razlika med njima je v sami naravi dela.

Podjemna pogodba se sklene v primeru obrtniških del, čiščenja prostorov, varstva otroka in podobno, torej takrat ko se delavec zavezuje, da bo opravil določen posel za naročnika kot na primer izdelava ali popravilo nečesa, umsko ali telesno delo.

Avtorska pogodba pa že sama po sebi pove, da gre za avtorsko delo, ki ga opravimo za naročnika, ta pa nam izplača honorar. Gre predvsem za dela iz področja književnosti, znanosti in umetnosti, od pisanja del do predavanj; gledaliških, fotografskih, likovnih del do glasbenih in arhitekturnih ter kartografskih del. Da se odločimo za posamezno obliko izplačila je potrebno vedeti tudi kakšni so davčni vidiki posameznega načina.

Honorarno delo tako ni ravno optimalna oblika dela za tiste, ki jim tako delo predstavlja edini vir preživetja. To so povečini mladi, prvi iskalci zaposlitve, ki morajo za preživetje poprijeti za skoraj vsako delo.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *