Tag Archives: čiščenje

delo

Nudim nego na domu za ostarele in obnemogle

Kot izobražena medicinska sestra nudim nego na domu za ostarele in obnemogle. Imam izkušnje s področja nege dementnih in nepokretnih oseb. Pri svojem delu sem si pridobila veliko potrpežljivosti in empatije, ki sta odločilni lastnosti pri takšnem delu. read more »